Thẻ Paragraph

0
113

Một trang HTML được chia thành nhiều đoạn khác nhau, mỗi đoạn được xác định bởi thẻ paragraph

Cấu trúc của thẻ paragraph: <p> </p>, đừng quên đóng thẻ, vì một số trình duyệt hiển thị được đoạn văn, nhưng một số khác lại không đúng ý đồ của người viết.
Ví dụ về một paragraph
Câu lệnh:
<p> Only you know how i feel. Only you know how i miss. Can you see you’ve just what i need. After all that we’ve been through. After all i’ve done for you. You should know my love for real </p>
<p> Am i asking for too much? Am i waiting for too long. All i need is your tender touch. Don’t you know i’m on my knees. Don’t you know i’m begging please. Won’t you take a look at me now </p>
Kết quả:
Only you know how i feel. Only you know how i miss. Can you see you’ve just what i need. After all that we’ve been through. After all i’ve done for you. You should know my love for real
Am i asking for too much? Am i waiting for too long. All i need is your tender touch. Don’t you know i’m on my knees. Don’t you know i’m begging please. Won’t you take a look at me now
Như vậy, thẻ Paragraph tự tạo ra các dòng khoảng cách giữa đầu và cuối đoạn văn, chúng ta có thể dùng thẻ <br/> để xuống dòng giữa 2 đoạn này
Câu lệnh:
<p> Only you know how i feel. Only you know how i miss. Can you see you’ve just what i need. After all that we’ve been through. After all i’ve done for you. You should know my love for real <br />
Am i asking for too much? Am i waiting for too long. All i need is your tender touch. Don’t you know i’m on my knees. Don’t you know i’m begging please. Won’t you take a look at me now </p>
Kết quả:
Only you know how i feel. Only you know how i miss. Can you see you’ve just what i need. After all that we’ve been through. After all i’ve done for you. You should know my love for real
Am i asking for too much? Am i waiting for too long. All i need is your tender touch. Don’t you know i’m on my knees. Don’t you know i’m begging please. Won’t you take a look at me now

Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác nhau khi dùng thẻ paragraph và thẻ br, không chỉ về hình thức, chúng còn thể hiện ý đồ của người viết.

Để lại bình luận